[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Giá thuê phòng quán cafe để tổ chức offline (như của OpenConsultant)On Fri, 15 Apr 2011 11:07:27 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> (2011/04/15 9:42), Nguyen Tan Dai wrote:
> > Phòng tại CNF thì đã có máy tính (cần thì dùng, không cần thì...
> > úp xuống cho đỡ vướng),
> Nếu không muốn (cho) dùng wifi thì đem thêm cái nồi gang to to,
> nhét modem vào đó là hết dùng wifi.
> 
> Hình như ở CNF cấm ssh ra ngoài đúng không ạ?

Cấm thì ta chui hầm. Khi nào cắn đứt hết cáp mới không chui được thôi :D

-- 
Anh Ky Huynh @ UTC+7
Registered Linux User #392115