[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chọn distro [ was: Re: [saigonlug] Re: Làm thế nào để tham gai cộng đồng FOSS ở Việt Nam? ]On Fri, 15 Apr 2011 11:11:40 +0700
"Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]> wrote:

> (2011/04/15 10:42), Doan, ( HCM )Lương Văn wrote:
> > Em cũng là một sinh viên năm nhất. Mới join vào saigonlug mailling
> > list. Thích và đang sử dụng linux (ArchBang) nhưng chỉ ở mức một
> > end-user bình thường. Vậy em có thể đăng kí tham gia buổi offline
> > GNOME 3 chứ ạ. Dù không dùng GNOME nhưng muốn đến để "nghe" về nó.
> Trong HCMC rất nhiều cao thủ, có điều các anh chị không thích show
> off như dân Bắc Hà :)
> 
> Nếu muốn làm thân với các anh code hùng hục, dùng Gentoo.
> Nếu muốn nhiều bạn (là sinh viên), dùng Ubuntu - cộng đồng Ubuntu
> vn rất mạnh
> Nếu muốn chơi với các anh chị đi làm rồi, dùng Centos, Fedora.

Muốn chơi với mình, An, ... thì dùng Arch . Oh, ArchBang cũng rất ngon

-- 
Anh Ky Huynh @ UTC+7
Registered Linux User #392115