[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chọn distro [ was: Re: [saigonlug] Re: Làm thế nào để tham gai cộng đồng FOSS ở Việt Nam? ]@Chung Bui: Mình cũng dùng lung tung, chắc chơi được

ArchBang thì mình mới nghe :"> lâu nay chỉ biết Ubuntu, CentOS, OpenSuse :">

Vào 11:38 Ngày 15 tháng 4 năm 2011, Chung Bui <[email protected]> đã viết:
Mình dùng lung tung thì chắc chả ai chơi :))

2011/4/15 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Fri, 15 Apr 2011 11:11:40 +0700

Muốn chơi với mình, An, ... thì dùng Arch . Oh, ArchBang cũng rất ngon

--
Anh Ky Huynh @ UTC+7
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Straw Hat Pirates


“Ta là Monkey D.Luffy! Người sẽ trở thành VUA HẢI TẶC!!!”
Monkey.D.Luffy

"A man's dream will never die"
Blackbeard