[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chọn distro [ was: Re: [saigonlug] Re: Làm thế nào để tham gai cộng đồng FOSS ở Việt Nam? ]Cho mình ké với! Mình dùng Fedora. Trước giờ vẫn chơi với Fedora thôi :). Đang dùng Fedora 15 GNOME 3.  Hoàn hảo!
Mà sao cũng được, anh em mình cũng chỉ dùng chung một trái tim thôi chứ có gì đâu mà khác các anh? :))