[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Làm thế nào để tham gai cộng đồng FOSS ở Việt Nam?On Fri, 15 Apr 2011 11:44:07 +0700
Nguyen Quang <[email protected]> wrote:

> Chà :( ước gì hồi năm nhất mình cũng biết đến SGLug như các bạn,
> giờ hơi già rồi :(

Ây da, mình thì mình ước được trở lại hồi năm nhất. Bây giờ quá già rồi :))

> Vào 10:49 Ngày 15 tháng 4 năm 2011, Thương Quốc
> <[email protected]> đã viết:
> 
> > Mình cũng là sinh viên năm nhất đây :). Rất vui khi bạn tham dự.
> > Sẽ có nhiều điều hấp dẫn đầy hứa hẹn trong hôm ấy đó bạn!
> > Thân ái,
> > Quốc

-- 
Anh Ky Huynh @ UTC+7
Registered Linux User #392115