[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonsfd] Giá thuê phòng quán cafe để tổ chức offline (như của OpenConsultant)OK. Mình sẽ chốt lịch CNF cho hoạt động này, và chuẩn bị wifi cho các bạn. Phòng ốc luôn trong trạng thái sẵn sàng nên không có gì phải chuẩn bị nhiều; các bạn cứ cho mình chương trình chi tiết và số lượng tham gia (trước 3 ngày) là được.

Thân ái,

An Nguyen a écrit :
Ca'm o+n, anh Da.i.

Ok, chu'ng ta cho^'t luo^n la` la`m ta.i CNF HCMV di.
Em chi? ca^`n wifi de^? cho nguo`i tham gia cu~ng nhu+ nguo`i thuye^'t
tri`nh truy ca^.p duo.c Internet tho^i a.
Ngoa`i ra thi` mi`nh cu~ng da~ la`m SFD 2010 ta.i CNF HCMV ro^`i ne^n
em tha^'y co+ so+? va^.t cha^'t cu~ng da~ da^`y du?

Ne^'u ca^`n thi` anh cu' sa('p xe^'p tho`i gian, em se~ qua la`m
vie^.c tru.c tie^p va` chua^?n bi. cu`ng anh em.

An.

2011/4/15 Nguyen Tan Dai <[email protected]>:
  
An Nguyen a écrit :

Chào anh, em chỉ muốn biết là liệu mình có wifi tại phòng của CNF HCMV không
ạ?
Nếu cần thì em có thể mang 2 con Linksys router đến làm access point.
Cám ơn anh Đại rất nhiều về nhã ý của anh.
An


Về wifi thì mình sẽ nhờ bên kĩ thuật chuẩn bị trước. Nhưng ngoài việc đó thì
còn gì cần chuẩn bị nữa thì các bạn cho biết để mình nhờ một lần luôn.

Phòng tại CNF Cthì đã có máy tính (cần thì dùng, không cần thì... úp xuống
cho đỡ vướng), máy chiếu, bàn ghế đủ cho khoảng 40-50 người. Có sẵn
visioconference nếu các bạn muốn kết nối với các nhóm khác ở Hà Nội và Đà
Nẵng. Nếu cần hỗ trợ trà nước thì báo số lượng dự kiến trước khoảng 3 ngày;
chủ yếu làm sao để các bạn có thể vui vẻ chơi với nhau là được. ;-)

Thời gian không còn nhiều nên nếu quyết định làm tại CNF, các bạn xác nhận
sớm trong ngày hôm nay giúp mình, đồng thời cho biết đại thể nội dung chương
trình và các yêu cầu kĩ thuật khác (đặc biệt nếu có dùng những dịch vụ mạng
nào thường hay vô tình bị khóa trên server) để bộ phận kĩ thuật bên mình
không quá bị động về thời gian chuẩn bị.

Thân ái,

--
Nguyễn Tấn Đại
Responsable des formations

Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Campus numérique francophone de Hô Chi Minh-Ville
Salle 205 Bâtiment A4, Institut polytechnique
268 Ly Thuong Kiêt, District 10, Hô Chi Minh-Ville, Viêt Nam
Tél. : +84 8 38 64 66 84 (-103) - Fax : +84 8 38 64 66 87

--
You received this message because you are subscribed to the mailing list
"Saigon Software Freedom Day".
To post to this group, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to
<[email protected]>
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/saigonsfd?hl=en

    

  

-- 
Nguyễn Tấn Đại
Responsable des formations

Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Campus numérique francophone de Hô Chi Minh-Ville
Salle 205 Bâtiment A4, Institut polytechnique
268 Ly Thuong Kiêt, District 10, Hô Chi Minh-Ville, Viêt Nam
Tél. : +84 8 38 64 66 84 (-103) - Fax : +84 8 38 64 66 87