[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Làm thế nào để tham gai cộng đồng FOSS ở Việt Nam?Chà chà! Còn mình ước mình qua năm nhất để trả hết nợ đời Lý, Hoá :(.