[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chọn distro [ was: Re: [saigonlug] Re: Làm thế nào để tham gai cộng đồng FOSS ở Việt Nam? ](2011/04/15 12:20), Chung Bui wrote:
Mình chưa cài thử ArchBang, cơ mà Arch dễ cài thôi mà . Nghe nói ArchBang nhẹ (dùng OpenBox mà), chắc mấy vấn đề của ArchBang giống của Arch :)

Trước dùng twm, sau đó chuyển sang fvwm (bây giờ fvwm vẫn active),
bây giờ là gnome.

Không hiểu sao mấy bác không sài cả món (gai vị không chưa đủ) như
gnome 3 hay unity gì đó vừa bổ rẻ ngon đẹp.

Mà nếu nói tới "gia vị" thì có lẽ đề cập tới compiz hợp lý hơn.