[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Fwd: [Marketing] Marketing committee bi-weekly IRC meeting
From: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>
To: "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>
Cc: "Quynh Vu Do" <[email protected]>, [email protected]
Sent: Thursday, April 14, 2011 6:41:24 AM
Subject: Re: [HanoiLUG] Fwd: [Marketing] Marketing committee bi-weekly IRC        meeting


----- Original Message -----
> From: "Ta Quang Thai" <[email protected]>
> To: "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>
> Cc: "Quynh Vu Do" <[email protected]>, [email protected]
> Sent: Thursday, April 14, 2011 2:31:31 PM
> Subject: Re: [HanoiLUG] Fwd: [Marketing] Marketing committee bi-weekly IRC meeting
>
> Đồng chí Hưng được đấy.
>
> Không quá trẻ, cũng không quá già, đủ năng nổ & hiểu biết về nux. Đã
> từng tham gia dự án tây ta rồi. Lại còn cao ráo đẹp chai nữa chứ.
>
> Vuốt cho đồng chí một vé để backup dần cho anh Quyềnh.

Bác Quyềnh cũng nên về hưu dần là vừa, nhường chỗ cho lớp trẻ (trẻ hơn
em với Thái "mèo" :) ).
Bác giờ làm chân ủng hộ tinh thần là chính, chứ "bọn trẻ ranh" mà theo
bác thì chóng già lắm :D

+1 cho Hưng (.N.V - một số bạn trẻ chưa gặp anh gọi là anh Hùng :) ).

> Mọi người kiếm vé backup cho blốc gờ Lê Trung Nghĩa luôn đi.

Chưa đến lúc đó đâu, bác Nghĩa nhà ta phải làm thêm được dăm năm nữa.

Anyway, nếu đến lúc đó thì bỏ 1 phiếu +1 cho Thái "mèo". Nghe nói cũng
học trường viết văn Nguyễn Du ra, viết lách cũng tàm tạm.

Lậy hồn, con chỉ chạy theo rung chuông điếu đóm thôi. Hồn luyện từ bây giờ đi là vừa, cao đạo như giáo chủ thì không phải một sớm một chiều mà tu được đâu. Lần chần là phần mềm chúng nó đóng kết.


Kind regards,
Tuan