[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Event GNOME 3 tại Sài GònChào anh em, mọi người chuẩn bị đến đâu cho sự kiện rồi? Mình vưà nghĩ ra một cách gây bất ngờ cho anh em :)
Thân ái,
Quốc