[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Event GNOME 3 tại Sài GònSáng mai 9h vẫn tại Cherry cafe bàn chuyện GNOME 3 phải không? :D

Vào 21:41 Ngày 16 tháng 4 năm 2011, Thương Quốc <[email protected]> đã viết:
Chào anh em, mọi người chuẩn bị đến đâu cho sự kiện rồi? Mình vưà nghĩ ra một cách gây bất ngờ cho anh em :)
Thân ái,
Quốc

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you really have to.