[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Event GNOME 3 tại Sài Gòn- 9 giờ sáng ngày chủ nhật, 24 tháng 4 năm 2011.
- Trung tâm Pháp ngữ Hỗ trợ Công nghệ Giáo dục (CNF HCMV)
- Phòng 204, 205 tòa nhà A4, khuôn viên Đại học Bách khoa TP, HCM
- 268 Lý Thường Kiệt, P14, Q.10

Giờ mình đặt lên website đây.

@Huy: sáng mai cafe chém gió thôi.

2011/4/16 mori huy <[email protected]>:
> Sáng mai 9h vẫn tại Cherry cafe bàn chuyện GNOME 3 phải không? :D
>
> Vào 21:41 Ngày 16 tháng 4 năm 2011, Thương Quốc <[email protected]> đã
> viết:
>>
>> Chào anh em, mọi người chuẩn bị đến đâu cho sự kiện rồi? Mình vưà nghĩ ra
>> một cách gây bất ngờ cho anh em :)
>> Thân ái,
>> Quốc
>>
>> --
>> You received this message because you're subscribed to the mailing list
>> "Saigon GNU/Linux User Group".
>> List Address: [email protected] || List Archive:
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe from this group, send email to
>> <[email protected]>
>
>
>
> --
>
> Thân
> Võ Minh Huy
> ----------------
> Email: moriator[at]gmail.com
> Yahoo ID: vh_moriator
> Skype ID: moriator
> Homepage: http://moriator.wordpress.com
>
> P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you
> really have to.
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C