[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Event GNOME 3 tại Sài GònOn Apr 17, 1:45 am, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> - 9 giờ sáng ngày chủ nhật, 24 tháng 4 năm 2011.
> - Trung tâm Pháp ngữ Hỗ trợ Công nghệ Giáo dục (CNF HCMV)
> - Phòng 204, 205 tòa nhà A4, khuôn viên Đại học Bách khoa TP, HCM
> - 268 Lý Thường Kiệt, P14, Q.10

Saigon LUG nhà mình có tới 62 người đăng ký nhưng mới chỉ có 34 emails
tất cả,
do khoảng <10 người post.

Mỗi người ơi lên một tiếng chắc xôm hơn nhiều nhỉ? :)