[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Event GNOME 3 tại Sài Gòn+1

Vào 22:49 Ngày 17 tháng 4 năm 2011, Nguyen Hung Vu <[email protected]> đã viết:


On Apr 17, 1:45 am, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> - 9 giờ sáng ngày chủ nhật, 24 tháng 4 năm 2011.
> - Trung tâm Pháp ngữ Hỗ trợ Công nghệ Giáo dục (CNF HCMV)
> - Phòng 204, 205 tòa nhà A4, khuôn viên Đại học Bách khoa TP, HCM
> - 268 Lý Thường Kiệt, P14, Q.10

Saigon LUG nhà mình có tới 62 người đăng ký nhưng mới chỉ có 34 emails
tất cả,
do khoảng <10 người post.

Mỗi người ơi lên một tiếng chắc xôm hơn nhiều nhỉ? :)

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <saigonlug[email protected]>