[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mùa hè sáng tạo 2011Chào các bác,

MHST là một cuộc thi gần giống Google Summer of Code,
dành cho sinh viên và người hướng dẫnViệt Nam.

Mong các bác phổ biến email này cho sinh viên toàn quốc.

Thông tin về MHST 2010:
http://www.olp.vn/luu-tru/mua-he-sang-tao-2010

Thông tin về MHST 2011
http://www.olp.vn/mhst
Danh sách ý tưởng: http://www.olp.vn/mhst/danh-sach-y-tuong

# Em có 2 ý tưởng :)
MHST11-04
Mở rộng chức năng kiểm tra chính tả cho Unikey

Unikey là bộ gõ tiếng Việt chạy trên Windows được sử dụng rộng rãi. Việc mở rộng chức năng kiểm tra chính tả của Unikey (hiện tại đang thiếu) dựa trên một hay nhiều bộ lõi kiểm tra chính tả (bao gồm cả tiếng Việt) là cần thiết. Dự án được đề ra với mục tiêu tích hợp hai phần này.

http://code.google.com/p/mhst-ideas/wiki/UnikeySpell


MHST11-08
Phát triển mở rộng các chức năng của LibreOffice

LibreOffice là một hệ chương trình văn phòng đồ sộ với hơn 20 triệu dòng mã nguồn C++. Cộng với cơ hội làm việc với những lập trình viên mã mở tài hoa trong dự án này là cơ hội phát triển kỹ năng cho các bạn sinh viên.

http://code.google.com/p/mhst-ideas/wiki/MhstLibO