[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Fwd: [ict-vn] Why Microsoft paid $8.5 billion for Skype, which is mostly freeĐây có lẽ là một phần trong chiến dịch tiêu diệt Linux của M$.
M$ mua Skype, sau đó vẫn tiếp tục phát triển phiên bản cho Linux hoặc
các nền tảng khác, nhưng với chất lượng cực tệ. Rồi sau một thời gian
sẽ nói rằng chi phí phát triển phiên bản cho các nền tảng khác quá cao
-> dẹp, chỉ phát triển cho Windows. Những người dùng nền tảng chỉ còn
2 lựa chọn: Chuyển sang Windows hoặc tìm một giải pháp thay thế Skype.
Skype được nhiều người dùng doanh nghiệp chọn, cũng dễ thấy là đối
tượng mà M$ nhắm đến lần này là họ, vì đa số doanh nghiệp bắt đầu
chuyển sang nền tảng khác, M$ sẽ có thứ để níu chân người dùng.

MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỂ PHỤ THUỘC VÀO NỀN TẢNG CỦA M$, HÃY THAY THẾ SKYPE
NẾU M$ BỎ CHÚNG TA.

Tuan Ha