[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Fwd: [ict-vn] Why Microsoft paid $8.5 billion for Skype, which is mostly freeTruong Anh. Tuan a écrit :
> > Xin gửi tới các anh/chị đường liên kết
> > http://www.csmonitor.com/Business/2011/0510/Why-Microsoft-paid-8.5-billion-for-Skype-which-is-mostly-free
> > (Why Microsoft paid $8.5 billion for Skype, which is mostly free).
> 
> Chuẩn bị uninstall Skype ;))

Chuẩn bị bắt buộc phải có Windows để chạy Skype được!

Chuẩn bị sẽ không phân phối phiên bản cho Linux nữa!

Điều này cũng một phần hay là sẽ ép/giúp cộng đồng tìm một đường
khác ! ;-)
-- 
Jean Christophe ANDRÉ  —  Coordonnateur des infrastructures techniques
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)  —   http://www.auf.org/
✉ : AUF, 21 Lê Thánh Tông, T.T. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
℡ : +84 4 38247382  ✦  ℻ : +84 4 38247383  ✦  Cellul. : +84 91 3248747
⎧Note personnelle: merci d'éviter de m'envoyer des fichiers Microsoft⎫
⎩Office, cf http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments