[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Xin địa chỉ in đĩa và poster, standee, banner, flyerhttp://www.google.com/search?q=cty+b%C3%BAt+ch%C3%AC&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

Trước giờ toàn google, chỗ nào giá đc thì in à. SFD 2010 có in chỗ
này, nhanh + giá cả OK đó Quốc.

2011/5/20 Thương Quốc <[email protected]>:
> Anh cho em hỏi địa chỉ để in các thứ đó ở đâu? Em đang cần để chuẩn bị
> event của Fedora.
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C