[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien----- Original Message -----
> From: "Nguyen Vu Hung" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Sunday, May 22, 2011 7:23:13 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien
>
> 2011/5/21 Thương Quốc <[email protected]>:
> > Hiện tại mình đang lên kế hoạch để tổ chức một sự kiện nhỏ mừng
> > Fedora
> > 15 phát hành
>
> Quảng bá ở nhiều chỗ khác nữa vào.
> Phong trào ở SG đang lên đấy

Sáng thứ 6, 3/6 anh sẽ bay vào SG để 4h chiều làm release party.
Hưng xem có sắp xếp vào tham gia được không? Địa điểm tại trường
ĐHSP TpHCM.

Note: chiều thứ 6 tuần này thì Open Day + F15 rp ở HN; tối thứ 7
anh lên tàu vào Huế để sáng CN làm rp tại Nhà Tri thức Huế cùng
với HueLUG.

Kind regards,
Tuan