[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien----- Original Message -----
> From: "Le Kien Truc" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, May 23, 2011 9:49:24 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien
>
> Em kéo hội ubuntu-vn đi qua đó chơi được không anh :D.

Welcome :). Càng đông càng vui.
Nếu Trúc & anh em bố trí được thời gian thì hỗ trợ thêm với
Quốc chuẩn bị trong đó giúp anh càng hay!

> Có ý tưởng là lập đội thi đấu bắn Teeworlds với nhau.

Món gì cũng được. Chỉ có 1 điều lưu ý là các session đều phải
xoay quanh Fedora, không thể là trên Ubuntu hay gì khác.

Kể cả trò chơi này, sao Trúc không tổ chức chơi trên Fedora 15
đi?! cũng gói sẵn trên Fedora mà ('yum install teeworlds')

Kind regards,
Tuan