[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mienOn Mon, 23 May 2011 10:08:14 +0700 (ICT)
"Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:

 
> Welcome :). Càng đông càng vui.
> Nếu Trúc & anh em bố trí được thời gian thì hỗ trợ thêm với
> Quốc chuẩn bị trong đó giúp anh càng hay!
> 
> > Có ý tưởng là lập đội thi đấu bắn Teeworlds với nhau.
> 
> Món gì cũng được. Chỉ có 1 điều lưu ý là các session đều phải
> xoay quanh Fedora, không thể là trên Ubuntu hay gì khác.
> 
> Kể cả trò chơi này, sao Trúc không tổ chức chơi trên Fedora 15
> đi?! cũng gói sẵn trên Fedora mà ('yum install teeworlds')

Tác giả của game cũng nên viết riêng cho Fedora, không được hỗ trợ Ubuntu, Arch và bla bla.

hahah

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115