[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien2011/5/23 Truong Anh. Tuan <[email protected]>:
> Sáng thứ 6, 3/6 anh sẽ bay vào SG để 4h chiều làm release party.
> Hưng xem có sắp xếp vào tham gia được không? Địa điểm tại trường
> ĐHSP TpHCM.
Em không đi được rồi.

Khoảng cuối tháng 6 có thể em sẽ vào trong SG.
Khi nào có lịch vào, em sẽ liên lạc với các bác trong đó sau.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16