[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien2011/5/23 Le Kien Truc <[email protected]>:
> Em kéo hội ubuntu-vn đi qua đó chơi được không anh :D. Có ý tưởng là lập đội
> thi đấu bắn Teeworlds với nhau.

Thoải mái đi :) cộng đồng còn nhỏ, càng đông càng vui.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16