[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT: Dua khong dung cho (was: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien)----- Original Message -----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, May 23, 2011 2:20:14 PM
> Subject: Re: OT: Dua khong dung cho (was: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien)
>
> On Mon, 23 May 2011 12:55:52 +0700
> Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:
>
> > 2011/5/23 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > > Đang đùa, tât nhiên rồi. Mình đâu thể thấy chuyện đó là nghiêm
> > > túc được.
> > >
> > > Còn nếu không đúng chỗ thì mình sẽ dọn đi chỗ khác vậy :P
> >
> > Mọi người cùng xây dựng cộng đồng FOSS còn rất mỏng ở Việt Nam.
> >
> > Em nghĩ các bác nên tránh những hội thoại negative như vậy.
>
> Đúng, rất hoan nghênh ý kiến của bạn

Anh em thì vui ấy mà! Bỏ qua đi.
Chỉ tránh không để người ngoài hiểu nhầm bảo "bọn FOSS" bé tí tẹo
mà còn bày đặt không chịu đoàn kết :D

Btw, hẹn gặp lại anh em SaigonLUG cuối tuần tới tại ĐHSP TpHCM.

Kind regards,
Tuan