[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Tình hình là giờ Mr. Kỳ Anh là sếp của em. Hắn "dí" em ghê qué nên em ko
tham gia gì được. Ai có phàn nàn rằng phong trào FOSS đi xuống thì cứ đi
tìm bác Kỳ Anh mà giải quyết.

Há há há.
(Thế này mới gọi là đùa này. :D)

On 05/23/2011 09:49 AM, Le Kien Truc wrote:
>>
>> Sáng thứ 6, 3/6 anh sẽ bay vào SG để 4h chiều làm release party.
>> Hưng xem có sắp xếp vào tham gia được không? Địa điểm tại trường
>> ĐHSP TpHCM.
>>
>> Em kéo hội ubuntu-vn đi qua đó chơi được không anh :D. Có ý tưởng là lập
> đội thi đấu bắn Teeworlds với nhau.
> 

- -- 
Nguyễn Châu An (An NGUYEN)
Linux Technician & FOSS Advocate
- ---
OpenPGP KeyID   2048R/8F77A48C
Key Fingerprint 7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk3aGsgACgkQXpuF67G2Eskm0AD7BS4ielP+iDcjmVvDfIfm/JF4
4qaRAKfWF9ByjTdhsEAA/3abrPmy/NAXAizPtvyf/WvjcmRAUtoJeaa0H5A1wi35
=YBjw
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: 0x8F77A48C.asc
Description: application/pgp-keys

Attachment: 0x8F77A48C.asc.sig
Description: Binary data