[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT: Dua khong dung cho (was: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien)Phong cách làm việc của mõi anh em trong LUGs khác nhau vì thế thông
cảm cho nhau là điều cần thiết anh em à. Theo mình biết dạo này bác
Tuấn bị stress rất nặng vì phải lo nhiều thứ. Vừa lo việc công ty, vừa
lo cho event Fedora 15 trên cả 3 miền, lại vừa phải hoàn thành nghĩa
vụ với gia đình. Thêm nữa anh Tuấn làm việc rất nghiêm túc đặc biệt
khi bàn tính công việc. Bản thân mình cũng thế(rất thích đùa giỡn mọi
lúc, mọi nơi) nhưng đang phải bận bù đầu mà phải bàn công việc khác
lại gặp những anh em đùa giỡn "hơi" không đúng chỗ cũng phát "hơi" khó
chịu.

-> "Giờ nào việc đó" là đúng nhất. :)

Thảo luận tiếp tục việc chính nhé anh em.

Thân ái,
Quốc

Vào 14:49 Ngày 23 tháng 5 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
> On Mon, 23 May 2011 14:47:38 +0700 (ICT)
> "Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:
>
>> > > 2011/5/23 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> > > > Đang đùa, tât nhiên rồi. Mình đâu thể thấy chuyện đó là nghiêm
>> > > > túc được.
>> > > >
>> > > > Còn nếu không đúng chỗ thì mình sẽ dọn đi chỗ khác vậy :P
>> > >
>> > > Mọi người cùng xây dựng cộng đồng FOSS còn rất mỏng ở Việt Nam.
>> > >
>> > > Em nghĩ các bác nên tránh những hội thoại negative như vậy.
>> >
>> > Đúng, rất hoan nghênh ý kiến của bạn
>>
>> Anh em thì vui ấy mà! Bỏ qua đi.
>> Chỉ tránh không để người ngoài hiểu nhầm bảo "bọn FOSS" bé tí tẹo
>> mà còn bày đặt không chịu đoàn kết :D
>
> Chỉ là một câu nói đùa mà các bạn không chịu hiểu thôi. Đoàn kết hay không là một chuyện khác, khi làm một chuyện khác.
>
> Cheers,
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>