[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT: Dua khong dung cho (was: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien)Hì hì, nói thật nhé, hầu hết anh em trên này ai cũng cơm áo gạo tiền
cả. Còn chuyện đùa giỡn thì tớ chả thấy làm sao. Chưa quen chưa thân
đụng độ nhau là bình thường. Kaka. Uống vài li chung với nhau là thành
anh em một nhà cả.

:D

2011/5/23 Thương Quốc <[email protected]>:
> Phong cách làm việc của mõi anh em trong LUGs khác nhau vì thế thông
> cảm cho nhau là điều cần thiết anh em à. Theo mình biết dạo này bác
> Tuấn bị stress rất nặng vì phải lo nhiều thứ. Vừa lo việc công ty, vừa
> lo cho event Fedora 15 trên cả 3 miền, lại vừa phải hoàn thành nghĩa
> vụ với gia đình. Thêm nữa anh Tuấn làm việc rất nghiêm túc đặc biệt
> khi bàn tính công việc. Bản thân mình cũng thế(rất thích đùa giỡn mọi
> lúc, mọi nơi) nhưng đang phải bận bù đầu mà phải bàn công việc khác
> lại gặp những anh em đùa giỡn "hơi" không đúng chỗ cũng phát "hơi" khó
> chịu.
>
> -> "Giờ nào việc đó" là đúng nhất. :)
>
> Thảo luận tiếp tục việc chính nhé anh em.
>
> Thân ái,
> Quốc
>
> Vào 14:49 Ngày 23 tháng 5 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
>> On Mon, 23 May 2011 14:47:38 +0700 (ICT)
>> "Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:
>>
>>> > > 2011/5/23 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>>> > > > Đang đùa, tât nhiên rồi. Mình đâu thể thấy chuyện đó là nghiêm
>>> > > > túc được.
>>> > > >
>>> > > > Còn nếu không đúng chỗ thì mình sẽ dọn đi chỗ khác vậy :P
>>> > >
>>> > > Mọi người cùng xây dựng cộng đồng FOSS còn rất mỏng ở Việt Nam.
>>> > >
>>> > > Em nghĩ các bác nên tránh những hội thoại negative như vậy.
>>> >
>>> > Đúng, rất hoan nghênh ý kiến của bạn
>>>
>>> Anh em thì vui ấy mà! Bỏ qua đi.
>>> Chỉ tránh không để người ngoài hiểu nhầm bảo "bọn FOSS" bé tí tẹo
>>> mà còn bày đặt không chịu đoàn kết :D
>>
>> Chỉ là một câu nói đùa mà các bạn không chịu hiểu thôi. Đoàn kết hay không là một chuyện khác, khi làm một chuyện khác.
>>
>> Cheers,
>>
>> --
>> Anh Ky Huynh @ ICT
>> Registered Linux User #392115
>>
>> --
>> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
>> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>>
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C