[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT: Dua khong dung cho (was: Re: [saigonlug] Re: Chuan bi cho Fedora 15 Release Parties 3 mien)OK! Hôm nào hạ lão An đo bàn để thành một nhà mới được :)).

PS: Freshman nên anh em thông cảm, làm một lúc chỉ được 5 lít rượu đế,
3 kết bia thôi :). Cam kết sẽ cố phấn đấu để không thua sút bạn bè :D.

Vào 18:00 Ngày 23 tháng 5 năm 2011, An Nguyen
<[email protected]> đã viết:
> Hì hì, nói thật nhé, hầu hết anh em trên này ai cũng cơm áo gạo tiền
> cả. Còn chuyện đùa giỡn thì tớ chả thấy làm sao. Chưa quen chưa thân
> đụng độ nhau là bình thường. Kaka. Uống vài li chung với nhau là thành
> anh em một nhà cả.
>
> :D
>
> 2011/5/23 Thương Quốc <[email protected]>:
>> Phong cách làm việc của mõi anh em trong LUGs khác nhau vì thế thông
>> cảm cho nhau là điều cần thiết anh em à. Theo mình biết dạo này bác
>> Tuấn bị stress rất nặng vì phải lo nhiều thứ. Vừa lo việc công ty, vừa
>> lo cho event Fedora 15 trên cả 3 miền, lại vừa phải hoàn thành nghĩa
>> vụ với gia đình. Thêm nữa anh Tuấn làm việc rất nghiêm túc đặc biệt
>> khi bàn tính công việc. Bản thân mình cũng thế(rất thích đùa giỡn mọi
>> lúc, mọi nơi) nhưng đang phải bận bù đầu mà phải bàn công việc khác
>> lại gặp những anh em đùa giỡn "hơi" không đúng chỗ cũng phát "hơi" khó
>> chịu.
>>
>> -> "Giờ nào việc đó" là đúng nhất. :)
>>
>> Thảo luận tiếp tục việc chính nhé anh em.
>>
>> Thân ái,
>> Quốc
>>
>> Vào 14:49 Ngày 23 tháng 5 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
>>> On Mon, 23 May 2011 14:47:38 +0700 (ICT)
>>> "Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:
>>>
>>>> > > 2011/5/23 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>>>> > > > Đang đùa, tât nhiên rồi. Mình đâu thể thấy chuyện đó là nghiêm
>>>> > > > túc được.
>>>> > > >
>>>> > > > Còn nếu không đúng chỗ thì mình sẽ dọn đi chỗ khác vậy :P
>>>> > >
>>>> > > Mọi người cùng xây dựng cộng đồng FOSS còn rất mỏng ở Việt Nam.
>>>> > >
>>>> > > Em nghĩ các bác nên tránh những hội thoại negative như vậy.
>>>> >
>>>> > Đúng, rất hoan nghênh ý kiến của bạn
>>>>
>>>> Anh em thì vui ấy mà! Bỏ qua đi.
>>>> Chỉ tránh không để người ngoài hiểu nhầm bảo "bọn FOSS" bé tí tẹo
>>>> mà còn bày đặt không chịu đoàn kết :D
>>>
>>> Chỉ là một câu nói đùa mà các bạn không chịu hiểu thôi. Đoàn kết hay không là một chuyện khác, khi làm một chuyện khác.
>>>
>>> Cheers,
>>>
>>> --
>>> Anh Ky Huynh @ ICT
>>> Registered Linux User #392115
>>>
>>> --
>>> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
>>> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
>>> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>>>
>>
>> --
>> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
>> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>>
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>