[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Re: Software Freedom Day in Vietnam this year

(2011/05/24 8:39), Nguyen Tan Dai wrote:
Như mọi khi, CNF HCMV không có nhóm người dùng Linux đủ mạnh để góp sức với các bạn, nhưng về mặt tổ chức thì luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn.
Cộng đồng FOSS ở VN hay SG còn quá nhỏ nên có lẽ "LUG của riêng CNF" không nên tồn tại, mà phải merge.

Ở ngoài Hà Nội, CNF là diễn ra các sự kiện của cộng đồng vì ở đó
có phong họp rộng, thiết bị máy móc tốt.
--
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************