[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Re: Software Freedom Day in Vietnam this year@An Nguyen: thời gian anh em SGLug gặp nhau cũng không nhiều, mình thật sự muốn Lug mình có nhiều cơ hội gặp nhau để trao đổi nhiều hơn. Nhất là những ai mới bắt đầu sử dụng Linux. Mình cũng muốn giúp đỡ ở một số khâu nhưng thật sự cũng mới sử dụng, chưa có nhiều kiến thức. cũng chưa rõ cấu trúc chương trình như thế nào nữa.

Vào 16:38 Ngày 24 tháng 5 năm 2011, Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]> đã viết:


(2011/05/24 8:39), Nguyen Tan Dai wrote:
Như mọi khi, CNF HCMV không có nhóm người dùng Linux đủ mạnh để góp sức với các bạn, nhưng về mặt tổ chức thì luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn.
Cộng đồng FOSS ở VN hay SG còn quá nhỏ nên có lẽ "LUG của riêng CNF" không nên tồn tại, mà phải merge.

Ở ngoài Hà Nội, CNF là diễn ra các sự kiện của cộng đồng vì ở đó
có phong họp rộng, thiết bị máy móc tốt.
--
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] [email protected]gmail.com
[Skype] quangteospk