[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] Re: Software Freedom Day in Vietnam this yearCó lẽ nên cố định trước 1 ngày và địa điểm cụ thể, đăng kí số lượng tham
gia (cho bất cứ hoạt động nào diễn ra lúc đó) rồi mới quyết định xem làm
gì hôm đó.

Le 24/05/2011 13:20, Nguyen Quang a écrit :
> @*An Nguyen*: thời gian anh em SGLug gặp nhau cũng không nhiều, mình
> thật sự muốn Lug mình có nhiều cơ hội gặp nhau để trao đổi nhiều hơn.
> Nhất là những ai mới bắt đầu sử dụng Linux. Mình cũng muốn giúp đỡ ở một
> số khâu nhưng thật sự cũng mới sử dụng, chưa có nhiều kiến thức. cũng
> chưa rõ cấu trúc chương trình như thế nào nữa.
> 
> Vào 16:38 Ngày 24 tháng 5 năm 2011, Nguyen Vu Hung (VNC)
> <[email protected] <mailto:[email protected]>> đã viết:
> 
> 
> 
>   (2011/05/24 8:39), Nguyen Tan Dai wrote:
>>   Như mọi khi, CNF HCMV không có nhóm người dùng Linux đủ mạnh để
>>   góp sức với các bạn, nhưng về mặt tổ chức thì luôn sẵn sàng hỗ trợ
>>   các bạn.
>   Cộng đồng FOSS ở VN hay SG còn quá nhỏ nên có lẽ "LUG của riêng CNF"
>   không nên tồn tại, mà phải merge.
> 
>   Ở ngoài Hà Nội, CNF là diễn ra các sự kiện của cộng đồng vì ở đó
>   có phong họp rộng, thiết bị máy móc tốt.
>   -- 
> 
>   **********************************************************************
>   Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 
> 
>   Addr: 3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi
> 
>   Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 
> 
>   Nguyen Vu Hung
> 
>   Email: [email protected] <mailto:[email protected]> Mobile: (+84)-167-252-5834
>   ***********************************************************************
> 
>   -- 
>   You received this message because you're subscribed to the mailing
>   list "Saigon GNU/Linux User Group".
>   List Address: [email protected]
>   <mailto:[email protected]> || List Archive:
>   http://groups.google.com/group/saigonlug
>   To unsubscribe from this group, send email to
>   <[email protected]
>   <mailto:saigonlug%[email protected]>>
> 
> 
> 
> 
> -- 
> */Nguyễn Văn Quang/*
> */[Mobile] 0977.216.773/*
> */[E-mail] [email protected] <http://gmail.com>/*
> */[Skype] quangteospk/*
> 
> -- 
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>


-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/