[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: Cháu ... nhờ tư vấn về vấn đề Phần mềm nguồn mở "made in Vietnam" / KINH CHUYEN CAC DIEN-DAN GIAI-QUYET



KÍNH CHUYỂN CÁC BẬC CHA, CHÚ, ANH, CHỊ,… TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN GIÚP TRẢ LỜI 1 CHÁU/EM PV NHIỆT TÌNH, NHƯNG TRẺ NGƯỜI, NON DẠ NÊN CÓ THỂ HƠI “PHẠM THƯỢNG”…

 

Tks & Rgds,

NXH

 


 

Cháu chào chú.

Chú có biết từ trước tới giờ có bao nhiêu phần mềm nguồn mở do doanh nghiệp/người Việt Nam xây dựng/phát triển, và bao nhiêu phần mềm trong số đó đã "chết yểu" không ạ?

Chú giúp cháu với nhé.

Cháu cảm ơn chú.