[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ict-vn] Cháu ... nhờ tư vấn về vấn đề Phần mềm nguồn mở "made in Vietnam" / KINH CHUYEN CAC DIEN-DAN GIAI-QUYET----- Original Message -----
> From: "Nguyen Xuan Hieu" <[email protected]>
> To: "ICT-VN" <[email protected]>, "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing
> List" <[email protected]>, "iWay" <[email protected]>
> Cc: "Son Nguyen Truong VNISA" <[email protected]>, "Thanh Nguyen Chi VNISA" <[email protected]>
> Sent: Wednesday, May 25, 2011 3:17:23 PM
> Subject: Re: [ict-vn]	Cháu ... nhờ tư vấn về vấn đề Phần mềm nguồn mở "made in Vietnam" / KINH CHUYEN CAC DIEN-DAN
> GIAI-QUYET
> 
> KÍNH CHUYỂN CÁC BẬC CHA, CHÚ, ANH, CHỊ,… TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN GIÚP TRẢ
> LỜI 1 CHÁU/EM PV NHIỆT TÌNH, NHƯNG TRẺ NGƯỜI, NON DẠ NÊN CÓ THỂ HƠI
> “PHẠM THƯỢNG”…

Em đoán là anh Hiếu định gửi vào mailing thôi, nhưng chắc copy từ thư
nào đó nên gửi nguyên cho cả công ty em đều nhận được :)

> Cháu chào chú.
> …
> Chú có biết từ trước tới giờ có bao nhiêu phần mềm nguồn mở do doanh
> nghiệp/người Việt Nam xây dựng/phát triển, và bao nhiêu phần mềm
> trong số đó đã "chết yểu" không ạ?
> …
> Chú giúp cháu với nhé.

Trả lời câu hỏi bạn này khó đây, nhờ anh chị em trên mailing list của
HanoiLUG, SaigonLUG và ICT-VN góp thêm ý.

Ở đây, tôi chỉ muốn comment 1 ý nhỏ thế này:

Thế nào gọi là "phần mềm nguồn mở do doanh nghiệp/người Việt Nam xây
dựng/phát triển"?!!
Đã gọi là phần mềm tự do nguồn mở, cho dù được khởi nguồn từ 1 tổ chức,
cá nhân ở bất ỳ đâu, chắc chắn phải xây dựng bởi cộng đồng nói chung,
không phân biệt là người nước nào!!!

=> có thể hiểu câu hỏi là: "phần mềm nguồn mở khởi tạo bớt 1 tổ chức,
cá nhân Việt Nam"!?!!!

Sau khi được confirm ý này, tôi & mọi người trên mailing list sẽ góp
ý thêm vấn đề của bạn (chắc đang còn là sinh viên?!).
Tốt nhất là anh Hiếu cho mailing list địa chỉ thư của bạn ấy.

Kind regards, 
Tuan