[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Fwd: A CLA By Any Other Name

(2011/05/25 23:11), Truong Anh. Tuan wrote:
Please have a look to see why we should or should NOT contribute to a
Anh Tuấn,

Khi anh forward lại email đó, và cả một link rất dài và phức tạp liên quan tới luật,
em nghĩ nên tổng kết lại những ý chính của link đó để tiết kiệm thời gian cho hàng
trăm người đọc email của anh trên Hanoilug và SaigonLug.
#http://www.groklaw.net/article.php?story=20110524120303815

Đây là tổng kết của em, theo tứ quan trọng giảm dần từ cao xuống thấp

- In short,  Fedora is way better
- Red Hat, having hired much smarter lawyers...
- Fedora Project Contributor Agreement là một animal khác (chứ không phải tốt hơn, tác giả không nói vậy)

Bây giờ quay lại link gốc và các comment ở dưới

- Các lại CLA khác "khó chịu" và "tước đọat" công của người đóng góp hơn:
  KDE, OOo, Google...
- Eclipse và Apache thoáng hơn, đây mới là các dự án mở, run kiểu meritocracy và vẫn là phi lợi nhuận
- FSF: Có 2 cách contribute, người contribute "cho hết" FSF quyền hoặc ký CLA; cách này nay.
- Những hãng như Canonical và Redhat: Em nghĩ vẫn cần thận trọng với CLA của họ đề phòng những biến tướng.
- Một điều lạ là Debian, một dự án, distro hoàn toàn mở lại không hề được đề cập ở đây.
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************