[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Fwd: A CLA By Any Other Name----- Original Message -----
> From: "Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]>
> To: "Hanoi Linux Users Group" <[email protected]>
> Cc: "Truong Anh. Tuan" <[email protected]>, "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>
> Sent: Thursday, May 26, 2011 8:29:21 AM
> Subject: Re: [HanoiLUG] Fwd: A CLA By Any Other Name
> 
> Khi anh forward lại email đó, và cả một link rất dài và phức tạp liên
> quan tới luật,
> em nghĩ nên tổng kết lại những ý chính của link đó để tiết kiệm thời
> gian cho hàng
> trăm người đọc email của anh trên Hanoilug và SaigonLug.
> # http://www.groklaw.net/article.php?story=20110524120303815

+1.
But INAL; vả lại, tiếng Anh còi, nên cũng muốn cẩn trọng, để mọi người
đọc, hiểu, comment thêm.

> Đây là tổng kết của em, theo tứ quan trọng giảm dần từ cao xuống thấp

Cảm ơn Hưng đã tổng kết giúp.

Cũng "máu" luôn thế này:

Theo ý hiểu của anh, trước khi contribute vào 1 dự án FOSS, hầu hết
chúng ta đều được yêu cầu ký CLA (Contributor License Agreement).
& hãy cẩn trọng trước khi ký, vì có những entity họ yêu cầu chúng ta
assign cho họ toàn quyền relicense các kết quả đó theo kiểu khác, thậm
chí đóng lại.

Trong bài phân tích này, nhắc đến Canonical/Ubuntu chơi kiểu này. Như
vậy các contributor cho Ubuntu nên cân nhắc kỹ, nếu không sẽ có ngày
những đóng góp của mình không được dùng phục vụ cho cộng đồng nữa (một
điều không hoàn toàn đúng với tinh thần của phần mềm tự do).

Trong khi FSF thì đảm bảo là các đóng góp đều được tự do mãi mãi;

Còn Red Hat/Fedora thì cho contributor quyền tự định đoạt license phần
đóng góp của mình theo license nào và Fedora sẽ theo đúng license đó,
với exception là nều contributor không nói gì thì sẽ dùng MIT license.
Dĩ nhiên là Fedora cũng giữ quyền từ chối 1 đóng góp nào đó, không đưa
vào Fedora distribution nếu đóng góp đó không được tác giả phát hành
theo open/free license.

Đương nhiên là các phân tích trên đây có kèm theo dẫn chứng cụ thể,
trich từ CLA của các FOSS projects.

Tạm tổng kết theo góp ý của Hưng vậy. Mọi người góp ý thêm!

Again, INAL!

Kind regards, 
Tuan