[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] About Open Invention Network

(2011/05/26 11:32), Anh K. Huynh wrote:
Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> wrote:

> Chào các bác,
> 
> Em nhận được cái email này, mặc dù đọc và cũng hiểu ý đồ của họ
> nhưng có lẽ do ít thông tin nên chưa bao giờ nghe về tổ chức này.
> Có bác nào có thông tin rõ hơn có thể giúp em để trả lời họ được
> không?
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Invention_Network

Trong quá khứ đã xảy ra khá nhiều vụ các công ty (mà đứng sau nó là MSFT)
kiện (patent troll) Linux, thậm chí người sử dụng cuối Linux rằng họ vi phạm patent do nhân
Linux có liên quan.

Để giảm thiệu việc này, OIN được lập ra với mục đích kêu gọi các công ty muốn
tự do hóa patent của họ cho cuộc vận đồng phần mềm mã mở và đặc biệt là nhân
Linux cũng như các hệ thống, chương trình mở liên quan tới Linux.

Việc này chỉ là "tránh", "làm giảm" thôi, chứ không phải là chống triệt để vấn đề patent
đối với Linux.

HTH,

BR,

Vũ Hưng
-- 
**********************************************************************
Viet Nhat General Joint Stock Company (Vinicorp) 

Addr:  3F, 92 Hoang Ngan - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi

Tel :(+84)-4-3556-3607 Fax :(+84)-4-3556-3608 

Nguyen Vu Hung

Email: [email protected] Mobile: (+84)-167-252-5834
***********************************************************************