[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[OT] Email EtiquetteOn Thu, 26 May 2011, Nguyen Xuan Hieu wrote:

>
> TKS ANH nghialt ĐÃ DIỄN GIẢI NỘI DUNG.
>
>  
>
> CŨNG RÕ THÊM LÀ TRONG GÓI QUÀ SÁNG “Thong tin moi ngay dd/mm/yyyy” CÓ CẢ:
>
> I)                     “XÔI” (Thong tin);
>
> II)                   “MUỐN VỪNG” (quan điểm riêng của ANH nghialt)
>
>  
>
> NGON (Thong tin PHONG PHÚ, CẬP NHẬT);
>
> BỔ (quan điểm VỮNG VÀNG?)
>
> RẺ (FREE)…
>
>  
>
> NXH
>
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/
>

[Off-topic]

Mong bác Hiếu đọc thêm về [1] email etiquette và nội quy post của
HanoiLUG (trích dẫn).

Chắc bác cũng cảm thấy giống em khi thấy người khác HÉT vào mặt mình
BẰNG CHỮ IN HOA.

[1] http://bit.ly/isL4id

Regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----