[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [OT] Email EtiquetteNội quy hanoilug thì liên quan gì đến saigonlug :p Ngoài ra etiquette có nói khi trích thì cần bỏ chữ kí ra. Thêm nữa, cũng có nói góp ý thì nên gửi riêng. Thêm nữa, chữ kí đừng quá dài. Còn gì ko nhỉ :p

Sent from my mobile.

Ngày 26 mai 2011, vào lúc 18:58, Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen<[email protected]> viết:

> On Thu, 26 May 2011, Nguyen Xuan Hieu wrote:
> 
>> 
>> TKS ANH nghialt ĐÃ DIỄN GIẢI NỘI DUNG.
>> 
>> 
>> 
>> CŨNG RÕ THÊM LÀ TRONG GÓI QUÀ SÁNG “Thong tin moi ngay dd/mm/yyyy” CÓ CẢ:
>> 
>> I)           “XÔI” (Thong tin);
>> 
>> II)          “MUỐN VỪNG” (quan điểm riêng của ANH nghialt)
>> 
>> 
>> 
>> NGON (Thong tin PHONG PHÚ, CẬP NHẬT);
>> 
>> BỔ (quan điểm VỮNG VÀNG?)
>> 
>> RẺ (FREE)…
>> 
>> 
>> 
>> NXH
>> 
>> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
>> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
>> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
>> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/
>> 
> 
> [Off-topic]
> 
> Mong bác Hiếu đọc thêm về [1] email etiquette và nội quy post của
> HanoiLUG (trích dẫn).
> 
> Chắc bác cũng cảm thấy giống em khi thấy người khác HÉT vào mặt mình
> BẰNG CHỮ IN HOA.
> 
> [1] http://bit.ly/isL4id
> 
> Regards,
> Dương
> -- 
> Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
> Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
> "Life is a hack"
> 
> [ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
> http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]
> 
> -----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
> Version: 3.12
> GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
> W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
> tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
> -----END GEEK CODE BLOCK-----
> 
> -- 
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>