[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [OT] Email EtiquetteOn Thu, 26 May 2011, Hai-Nam Nguyen wrote:

> Nội quy hanoilug thì liên quan gì đến saigonlug :p Ngoài ra
> etiquette có nói khi trích thì cần bỏ chữ kí ra. Thêm nữa, cũng có
> nói góp ý thì nên gửi riêng. Thêm nữa, chữ kí đừng quá dài. Còn gì
> ko nhỉ :p
>
> Sent from my mobile.
>
>

Và đừng top-posting, etc.

Regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----