[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [OT] Email EtiquetteOn 26/05/11 19:39, Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen wrote:
> On Thu, 26 May 2011, Hai-Nam Nguyen wrote:
>
>> Nội quy hanoilug thì liên quan gì đến saigonlug :p Ngoài ra
>> etiquette có nói khi trích thì cần bỏ chữ kí ra. Thêm nữa, cũng có
>> nói góp ý thì nên gửi riêng. Thêm nữa, chữ kí đừng quá dài. Còn gì
>> ko nhỉ :p
>
> Và đừng top-posting, etc.
>

Lỗi top-posting là bác nói ngược. Mail đó lẽ ra phải top-post mới đúng, như kiểu forward chứ không phải kiểu reply.
Vậy là tổng cộng 5 lỗi chứ không phải 4. Cảm ơn bác bổ sung. Còn ai phát
hiện lỗi nào khác trong mail 6 dòng của bác Dương không nhỉ :P
--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/