[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ict-vn] Bài báo về công nghiệp ô tô: góc nhìn nào cho công nghiệp CNTT Việt Nam ?Có lẽ nên xem thêm thông tin dưới đây để bổ sung cho "góc nhìn nào cho công nghiệp CNTT Việt Nam " (lưu ý: nên đọc cả phần comment của độc giả)
http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2011/05/may-tinh-xach-tay-dau-tien-do-trieu-tien-san-xuat/


From: Nguyễn Hữu Thành <[email protected]>
To: Tran Quy Nam <[email protected]>
Cc: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Sent: Fri, May 27, 2011 10:17:50 AM
Subject: Re: [ict-vn] Bài báo về công nghiệp ô tô: góc nhìn nào cho công nghiệp CNTT Việt Nam ?

" Thứ trưởng Lê Dương Quang thừa nhận: Chúng ta đã thất bại...  Lý do thất bại đã không được bàn bạc phân tích kỹ..."
Tuy nhiên sự thất bại này đã được nói trước với các lý do rõ ràng từ khi bắt đầu "cuộc chơi", theo một cựu thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng PVK.

Vào 09:55 Ngày 27 tháng 5 năm 2011, Tran Quy Nam <[email protected]> đã viết:
Ô tô Việt Nam: Ưu đãi đặc biệt đến bao giờ?
 
Sau 15 năm áp dụng hàng loạt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, đến nay Việt Nam vẫn chưa có được một ngành công nghiệp ô tô đúng nghĩa.