[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [ict-vn] Bài báo về công nghiệp ô tô: góc nhìn nào cho công nghiệp CNTT Việt Nam ?Xin chào,

On Fri, 27 May 2011 10:17:50 +0700
Nguyễn Hữu Thành <[email protected]> wrote:

> "Thứ trưởng Lê Dương Quang thừa nhận: Chúng ta đã thất bại... Lý do
> thất bại đã không được bàn bạc phân tích kỹ..."
> Tuy nhiên sự thất bại này đã được nói trước với các lý do rõ ràng
> từ khi bắt đầu "cuộc chơi", theo một cựu thành viên ban nghiên cứu
> của Thủ tướng PVK.

(OT)

Mình có thắc mắc: dạo này có rất nhiều bài viết gửi cùng lúc vào hai list (saigonlug), (hanoilug), và bài viết này còn thuộc về list (ict-vn). Bản thân mình thấy hơi khó chịu, vì mình không tham vào hai list sau cùng. 

Việc gửi cùng lúc vào nhiều list như vậy có phải là cách hay!? Hay đã đến lúc có một list lớn hơn !?

Nhân tiện, bài viết "Bài báo về công nghiệp ô tô, ..." không biết có liên quan gì tới SaigonLUG !?

Cảm ơn.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115