[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [OT] Email EtiquetteXin chào tất cả mọi người,

Mình hoàn toàn đồng ý với bạn Hà Dương. Mình đã có ý định lên tiếng
nhưng mấy hôm nay công việc nhiều quá nên không (chưa) viết email này.

Thứ nhất là về cross-posting: Mỗi mailing list có số lượng thành viên
nhất định và thành viên tham gia mailing list nào là tùy vào nhu cầu
và sở thích của từng người. Cross-posting có cái lợi là mang thành
viên các lists khác nhau lại với nhau. Tuy nhiên, nên tránh
cross-posting quá nhiều cho nhiều lists và nhiều người cùng một lúc.
Thay vào đó, email đã có chức năng bcc từ rất lâu.

Thứ nhì là về cách viết email: RFC 1855 có quy định hết sức rõ ràng về
việc văn hóa viết email. Cá nhân mình KHÔNG cảm thấy thoải mái khi
phải đọc email nào viết hoa từ đầu đến cuối (ngoại trừ ngày là trong
ngày World Caps Lock Day) hoặc là khi phải đọc các email có chữ kí quá
dài.

Một vài góp ý thẳng thắn.

An.

2011/5/26 Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]>:
> On Thu, 26 May 2011, Nguyen Xuan Hieu wrote:
>
>>
>> TKS ANH nghialt ĐÃ DIỄN GIẢI NỘI DUNG.
>>
>>
>>
>> CŨNG RÕ THÊM LÀ TRONG GÓI QUÀ SÁNG “Thong tin moi ngay dd/mm/yyyy” CÓ CẢ:
>>
>> I)                     “XÔI” (Thong tin);
>>
>> II)                   “MUỐN VỪNG” (quan điểm riêng của ANH nghialt)
>>
>>
>>
>> NGON (Thong tin PHONG PHÚ, CẬP NHẬT);
>>
>> BỔ (quan điểm VỮNG VÀNG?)
>>
>> RẺ (FREE)…
>>
>>
>>
>> NXH
>>
>> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
>> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
>> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
>> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/
>>
>
> [Off-topic]
>
> Mong bác Hiếu đọc thêm về [1] email etiquette và nội quy post của
> HanoiLUG (trích dẫn).
>
> Chắc bác cũng cảm thấy giống em khi thấy người khác HÉT vào mặt mình
> BẰNG CHỮ IN HOA.
>
> [1] http://bit.ly/isL4id
>
> Regards,
> Dương
> --
> Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
> Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
> "Life is a hack"
>
> [ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
>  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]
>
> -----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
> Version: 3.12
> GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
> W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
> tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
> -----END GEEK CODE BLOCK-----
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C