[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

No ML cross posting!

(2011/05/27 12:05), Anh K. Huynh wrote:

Mình có thắc mắc: dạo này có rất nhiều bài viết gửi cùng lúc vào hai list (saigonlug), (hanoilug), và bài viết này còn thuộc về list (ict-vn). Bản thân mình thấy hơi khó chịu, vì mình không tham vào hai list sau cùng. 

+1, hanoilug sẽ nghiên cứu thêm rule

Nhân tiện, bài viết "Bài báo về công nghiệp ô tô, ..." không biết có liên quan gì tới SaigonLUG !?
Bài đó do thành viên của ict-vn, không liên quan tới hanoilug :)