[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] No ML cross posting!Hello anh chị em.

2011/5/27 Nguyen Vu Hung (VNC) <[email protected]>:
>
>
> (2011/05/27 12:05), Anh K. Huynh wrote:
>
> Mình có thắc mắc: dạo này có rất nhiều bài viết gửi cùng lúc vào hai list
> (saigonlug), (hanoilug), và bài viết này còn thuộc về list (ict-vn). Bản
> thân mình thấy hơi khó chịu, vì mình không tham vào hai list sau cùng.
>
> +1, hanoilug sẽ nghiên cứu thêm rule

Cá nhân mình thì thấy chuyện cross-posting giữa HanoiLUG và SaigonLUG
chả làm sao. Vì mình nghĩ nó sẽ giúp FOSSer Việt Nam mình xích lại với
nhau hơn. Với lại, nếu ai không thích tham gia cả hai list thì khi
reply có thể bỏ bớt ra là xong. Tuy nhiên cross-posting nhiều list và
nhiều người thì thiệt là "đại náo". Chả biết ai vô ai lấy gì mà thảo
luận. Haha.

Nếu các bác ICT-VN gì đó mà còn posting nhặng xị như vậy nữa thì mình
đành phải black list ra khỏi SaigonLUG luôn.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C