[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Arch Linux T-shirtặc ặc, mình ngồi ôm ổng cả 10 tiếng một ngày mà ổng âm thầm khởi sự
không cho mình biết. :|

2011/5/28 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Xin chào,
>
> Mình và một người bạn nữa đang chuẩn bị in một số áo thun với logo của Arch Linux, để mặc trong hè này :) Mình dự kiến in khoảng 5 cái thôi. Nhưng một số bạn khác có dùng Arch Linux có thể nhân tiện này đăng ký với mình luôn :)
>
> Chi tiết:
>
>  * Logo sử dụng là http://www.archlinux.org/art/ (dòng chữ ArchLinux sẽ nằm dưới Logo, có thể sẽ thêm dòng chữ khác cho người Việt/ Sài Gòn.)
>  * Vị trí logo: logo sẽ chỉ in ở phía sau áo (giảm chi phí)
>  * Áo nền trắng, cổ tay dài, size large (mình chỉ in một size này). Có thể phải đi mua áo riêng do nơi in không có kiểu áo đẹp
>  * Chi phí dự kiến: đến 250 ngàn / cái (khi in số lượng ít).
>  * Thời gian: hoàn tất trước ngày 5/6/2011.
>  * Số lượng đặt hàng hiện tại: Kỳ Anh (2), Phú (1)
>
> Sự tham gia và góp ý của bạn rất được hoan nghênh. Vui lòng phản hồi bằng thư riêng cho mình trước 5 giờ chiều ngày thứ Hai, 30/5/2011. Hoặc bạn vui lòng chuyển thư này đến các bạn dùng Arch Linux ở Sài Gòn giúp mình. Cảm ơn bạn.
>
> Chào thân ái,
>
> PS: @h2vnteam: nhờ em chuyển thư này đến "đại ca" (anh tìm hoài không ra email của HNL)
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C