[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Arch Linux T-shirtOn Sat, 28 May 2011 21:11:05 +0700
Tũn <[email protected]> wrote:

> Hello anh và mọi người
> 
> Em cũng mới join vào mail list của sài gòn Tux. Không biết có thể
> đăng kí 1 áo và tham gia cùng mọi người được không ạ

Áo này thích hợp nhất cho người dùng Arch Linux. Bạn cần cân nhắc trước khi đăng ký.

Cảm ơn bạn.

> ...
-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115