[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ict-vn] [saigonlug] [OT] Email EtiquetteOn 05/29/11 at 01:31pm, Anh K. Huynh wrote:
> Xin chào,
> 
> On Sat, 28 May 2011 17:05:47 +0700
> "Nguyen Hong Quang (home)" <[email protected]> wrote:
> 
> > Nguyên nhân là do có một số anh có đăng ký trên
> > nhiều diễn đàn và lại hay trả lời theo kiểu "Reply all" nên các
> > messages không liên quan có thể gửi vào nhiều mailing list khác
> > nhau. Vậy mong các anh (đặc biệt anh Hiếu ;-) ) lưu ý cho vấn đề
> > này để tránh bị các bạn trẻ kêu ca.
> 
> Không biết nguyên nhân chính xác, là do người gửi đầu tiên, hay là do người nhận (chỉ người nhận mới "Reply all") !? Thú thật là khi nhận một quả bom chùm như thế, thì mình bối rối và thấy không có cách này hay hơn là chọn "Reply all", trừ khi chỉ muốn nói riêng với tác giả, dù biết rằng thư tới các nhóm sẽ bị chặn lại để chờ duyệt.
> 
> Nếu người gửi thư xác nhận đúng người nghe, thì chẳng việc gì người nhận mất thời gian ngồi gỡ bom chùm giúp họ vậy.
> 
> Cảm ơn.
> 
> -- 
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
> 
[OT] bác Kỳ SG mà lần vô HN làm chi rồi lại kêu khổ haha =)) Đùa chứ em
cũng bị vô cả 2 box mà đang chưa biết gỡ làm sao :-) Chắc unsubcribe HN 
qúa

--Hoang

-- 
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U