[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Arch Linux T-shirt2011/5/28 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Với chi phí ước tính tối đa 250,

Ở ngoài Hà Nội, nếu in 50 cái áo 100% cotton thì giá khoảng 70-90K 1 cái.

Em không rõ trong HCMC giá ra sao về chênh lệnh giữa khi in ít và in nhiều.

Mong các bác tham khảo.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16