[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: Anh upload ảnh hôm qua nhé.2011/5/29 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> Đây rồi:
>> http://www.flickr.com/photos/[email protected]/sets/72157626821844696/show/ :)
>
> To view this slideshow, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the
> Adobe Flash Player.

Vậy bác xem cái này.

http://www.flickr.com/photos/[email protected]/sets/72157626821844696/

Lực lượng FOSS trong SG mạnh hơn ngoài Hà Nội nhưng hinh như vẫn ít
activities hơn?-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16